Het Tegeltje

Vanaf 1995 t/m 2010 was 'Het Tegeltje' het slotstuk van de veiling. Ooit ingeleverd met andere prullaria, en door een van de medewerkers uit de rommelmarktgoederen gehaald, is het als grap ingezet als veilingkavel, omdat de tekst daarop luidde: "Geld maakt niet gelukkig. Gelukkig maken ze geld”

Vanaf dat moment is Het Tegeltje een eigen leven gaan leiden. Het eerste jaar bracht het f 1000,- op. Het jaar daarop werd Het Tegeltje weer ingeleverd en opnieuw geveild, na het voorlezen van het Reglement Tegelgenoten. Sindsdien is ditzelfde tegeltje - tot en met 2010 - ieder jaar geveild. Gedurende die 16 jaar is de totaalopbrengst uitgekomen op € 63.536,=

Het bijzondere van Het Tegeltje is namelijk dat deze ook een zeer sociale functie bekleedde. Wanneer het gekocht werd door bijvoorbeeld 5 koppels, dan zag je dat deze mensen soms wel 5x per jaar afspraken voor een borrel of BBQ. En daarna werd Het Tegeltje officieel overgedragen aan de volgende 'Tegelgenoten'.

Het Tegeltje is geplaatst in een op maat gemaakt houten boek, ter herinnering aan het vele plezier dat alle Tegelgenoten van Het Tegeltje hebben gehad.

     Het Tegeltje                                                                                            

    Het Tegeltjesboek (binnenzijde)
    Het Reglement Tegelgenoten