Goede doelen

1/3 deel van de opbrengst van rommelmarkt en veiling is bestemd voor een groot aantal goede doelen in binnen- en buitenland. Deze worden ieder jaar door het College van Diakenen vastgesteld. 


Het overige deel van de opbrengst van de rommelmarkt is bestemd voor diverse activiteiten vanuit onze kerk, zoals de organisatie van de Voedselbank, het Buurtkastje en de Actie Vakantietas.